สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ดำนาสาหร่ายพวงองุ่น วิธีใหม่เลี้ยงคู่สัตว์น้ำอื่น (ไทยรัฐ 27-01-2566)


หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  ฉบับวันที่ 27 มกราคม 2566