สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ผลจากการขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ราษฎร พึงพอใจ มีรายได้เพิ่ม (นิตยสารลิปส์)

นิตยสารลิปส์ ปักษ์เดือนมกราคม 2566