สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงาน “ของดีเมืองนรา” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. นายปวัตร์ นวะมะรัตน และนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

#สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงาน “ของดีเมืองนรา” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดนราธิวาส

✨ วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินงาน “ของดีเมืองนรา” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. นายปวัตร์ นวะมะรัตน และนายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

✨ ทรงรับฟังรายงานการจัดงานวันลองกอง งานแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวา งานศิลปาชีพและงานกระจูด ในงาน “ของดีเมืองนรา” โอกาสนี้ ทอดพระเนตรผลผลิตทางการเกษตรที่ชนะการประกวด ผลงานทางวิชาการของส่วนราชการต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูด

✨ จังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดงาน “ของดีเมืองนรา” ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565 ขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 25 กันยายน 2565 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2565 ครั้งที่ 45 อาทิ กองงานวันลองกอง ภายใต้ชื่องานว่า “ชาวนราร่วมใจภักดิ์ สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา ใต้ร่วมพระบารมี ปีมหามงคล” กองงานวันกระจูดและงานแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ กองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กองงานแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง และขบวนแห่ทางน้ำ และกองงานพิธีเปิดงานของดีเมืองนรา ซึ่งมีริ้วขบวนแห่ทางบก และขบวนแห่จาก 13 อำเภอ สะท้อนแนวคิด “เสน่ห์นราฯ” ที่มีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.