ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จังหวัดอุดรธานี

✨ วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา การนี้ นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ

🪖 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ซึ่งกองพลทหารราบที่ 3 ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 3 เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 บนพื้นที่ 142 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา

🥬 จากนั้น ทอดพระเนตรโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” โดยกองพลทหารราบที่ 3 ได้มอบหมายให้กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ดำเนินโครงการฯ นอกจากนี้ยังดำเนินโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ปลูกไม้ผลในพื้นที่ 25 ไร่ มีไม้ผลรวม 9 ชนิด เช่น มะม่วง มะขาม และมะนาวจำนวน 31 สายพันธุ์ รวม 1,653 ต้น ปัจจุบันขยายพันธุ์มะขามเทศพันธุ์สีชมพูและฝรั่ง รวมทั้งมีการขยายผลสู่ชุมชนด้วย

👉 ต่อจากนั้น ทรงเปิดศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ 3 แห่ง ได้แก่ 🐟ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคอีสานเหนือตอนบน 🦃ศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคอีสานเหนือตอนบน ผ่านออนไลน์ 🐸และศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคอีสานเหนือตอนบน ผ่านออนไลน์ ซึ่งมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร และสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ที่สนองงานตามพระราชดำริ

🐓 โอกาสนี้ พระราชทานพ่อแม่พันธุ์ไก่งวงพันธุ์อเมริกันบรอนซ์ และพันธุ์เบลท์สวิลล์ สมอลไวท์ แก่ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 และพระราชทานพ่อแม่พันธุ์กบนานครนายก 🐸 แก่ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 ซึ่งโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบกเป็นผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย แล้วพระราชทานพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ🐣และพันธุ์เป็ดเทศกบินทร์บุรี🦆 ซึ่งผลิตในโครงการฯ แก่ตัวแทนเกษตรกร เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ต่อไป

#โครงการทหารพันธุ์ดี

#สำนักงานกปร