ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดำเนินไปสวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “พรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวง ร.๙” ณ สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

✨ วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดำเนินไปสวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร การนี้ นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. เฝ้าฯ รับเสด็จ

💻 โอกาสนี้ ทรงร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ณ อาคารชายชล จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปบริเวณหน้าหอรัชมงคล เพื่อทรงเป็นประธานเปิดงานพรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวง ร.๙ ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ กรุงเทพมหานคร สำนักงาน กปร. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 🗓️ ระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.00 – 19.00 น.

🌸 จากนั้น ทรงเยี่ยมชม “งานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว ทิวลิปบานที่สวนหลวง ร.๙” จำลองบรรยากาศดนตรีในสวน ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์ ณ อาคารถกลพระเกียรติ การจำลองบรรยากาศตลาดย้อนยุคแบบวิถีชาววัง การสาธิตพร้อมทั้งจำหน่ายอาหารและงานหัตถศิลป์ บริเวณศาลาพุฒ-จันทร์ การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารต่าง ๆ บริเวณสนามราษฎร์ แล้วเสร็จจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

📣 เชิญชวนมาชมนิทรรศการ “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ ดิน - น้ำ - ป่าไม้ - พลังงานทดแทน สู่ความยั่งยืน“ ณ หอรัชมงคล

#มูลนิธิสวนหลวง ร.๙

#สำนักงานกปร