ประกาศข่าว:
 • ขนาดตัวอักษร:
 • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


 

 • เลขาธิการ กปร.
 • จังหวัดเชียงใหม่ File 1,File 2 
 • จังหวัดเชียงราย 
 • จังหวัดแม่ฮ่องสอน File 1,2 (VDO),File 3,File 4, File 5,File 6,
 • จังหวัดน่าน
 • จังหวัดลำปาง
 • จังหวัดลำพูน  File 1,2 (VDO),File 3
 • จังหวัดพะเยา
 • จังหวัดแพร่