• ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ฐานข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 47 แห่ง

พบจำนวน 47 รายการ
บจก. ซองเดอร์ไทยออแกนิคฟูด

บจก. ซองเดอร์ไทยออแกนิคฟูด

บจก. ซองเดอร์ไทยออแกนิคฟูด...

รายละเอียด

กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน

กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน...

รายละเอียด

หจก.สมศักดิ์แกลงเซอร์วิส

หจก.สมศักดิ์แกลงเซอร์วิส

หจก.สมศักดิ์แกลงเซอร์วิส...

รายละเอียด

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)...

รายละเอียด

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์...

รายละเอียด

นายปรีชา  เหมกรณ์

นายปรีชา เหมกรณ์

นายปรีชา เหมกรณ์...

รายละเอียด

นายยวง  เขียวนิล

นายยวง เขียวนิล

นายยวง เขียวนิล...

รายละเอียด

นายณรงค์ บัวสี

นายณรงค์ บัวสี

นายณรงค์ บัวสี ...

รายละเอียด

ชุมชนเพชราวุธ พัน2

ชุมชนเพชราวุธ พัน2

ชุมชนเพชราวุธ พัน2...

รายละเอียด

บจก.โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง

บจก.โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง

บจก.โสมภาสเอ็นจิเนียริ่ง...

รายละเอียด

นายวินัย  สุวรรณไตร

นายวินัย สุวรรณไตร

นายวินัย สุวรรณไตร...

รายละเอียด

นายประมาณ ประสงค์สันติ

นายประมาณ ประสงค์สันติ

นายประมาณ ประสงค์สันติ...

รายละเอียด

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)...

รายละเอียด

เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง

เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง...

รายละเอียด

นายสำรอง  แตงพลับ

นายสำรอง แตงพลับ

นายสำรอง แตงพลับ...

รายละเอียด

นายพินัย  แก้วจันทร์

นายพินัย แก้วจันทร์

นายพินัย แก้วจันทร์...

รายละเอียด

นายสมชาย นิลอนันต์

นายสมชาย นิลอนันต์

นายสมชาย นิลอนันต์ ...

รายละเอียด

บจก.แปลนครีเอชั่นส์

บจก.แปลนครีเอชั่นส์

บจก.แปลนครีเอชั่นส์...

รายละเอียด

ชุมชนบ้านบางโรง

ชุมชนบ้านบางโรง

ชุมชนบ้านบางโรง...

รายละเอียด

เทศบาลตำบลปลายพระยา

เทศบาลตำบลปลายพระยา

เทศบาลตำบลปลายพระยา...

รายละเอียด

<< < 1 2 3 > >>