สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 11

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 11

 

ดาวน์โหลด โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 11
ดาวน์โหลด กำหนดการโครงการฯ 
ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ
ดาวน์โหลด ใบสมัครแบบทีม
ดาวน์โหลด ใบสมัครรายบุคคล
ดาวน์โหลด ใบนำเสนอโครงการฯ

ดาวน์โหลด กติกาในการนำเสนอผลงาน  

ดาวน์โหลด  ประกาศผล 20 ทีม ที่ผ่านเข้าร่วมกิจกรรม โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 11