ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 11

 
 

 

 

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 11 รูปแบบใหม่ดาวน์โหลด กำหนดการสำหรับส่งทีมเยาวชนฯ 

              แบบยืนยันการเข้าร่วมส่งทีมเยาวชนฯ 

              โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 11 

              ใบสมัครแบบทีม

              ใบสมัครรายบุคคล

คู่มือ โครงการเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 11

ดาวน์โหลด ประกาศผล 20 ทีม ที่ผ่านเข้าร่วมกิจกรรม

ดาวน์โหลด รายงานสรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสือบสานพระราชดำริ (RDPB Canp) รุ่นที่ 11

 

 

 


ปรับปรุงข้อมูล : 1 พฤศจิกายน 2564