สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 11

 

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 11 รูปแบบใหม่


ดาวน์โหลด กำหนดการสำหรับส่งทีมเยาวชนฯ 

              แบบยืนยันการเข้าร่วมส่งทีมเยาวชนฯ 

              โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 11 

              ใบสมัครแบบทีม

              ใบสมัครรายบุคคล

ดาวน์โหลด ประกาศผล 20 ทีม ที่ผ่านเข้าร่วมกิจกรรม

ปรับปรุงข้อมูล : 30 สิงหาคม 2564

 

 

----------------------------------------------------------------------------