ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส

2555

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

40,090

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

1,852

2556

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

34,431

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

1,487

2557

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

52,373

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

1,210

2558

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

54,689

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

1,162

2559

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

47,530

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

2,197

2560

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

53,784

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

2,619

2561

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

42,918

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

1,830

2562

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

58,894

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

4,180

2563

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

16,178

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

2,170

2564

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

9,116

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

1,383

2565

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

20,641

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

2,529

2566

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษา

26,206

สถิติผู้เข้ารับการอบรม

2,705

สถิติแยกตามรายปี

สถิติแยกตามศูนย์ศึกษาฯ