ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประจำปีงบประมาณ 2559

พบทั้งหมด 3 รายการ
แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

รายละเอียด
Procurement59-2.pdf


แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม คร้ังที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

แผนการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม คร้ังที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

รายละเอียด
Procurement59-1.pdf

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

รายละเอียด
Procurement59.pdf

<< < 1 > >>