สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียด
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเกี่ยวข้าวในกระถางข้าวพันธ์ุ กข 39 ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเกี่ยวข้าวในกระถางข้าวพันธ์ุ กข 39 ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

รายละเอียด
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพข่าว...เปิดงาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "สืบสาน รักษา ต่อยอดสร้างสุขปวงประชา"และงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 32 (ไทยโพสต์ 04-12-2562)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ภาพข่าว...เปิดงาน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "สืบสาน รักษา ต่อยอดสร้างสุขปวงประชา"และงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ครั้งที่ 32 (ไทยโพสต์ 04-12-2562)

รายละเอียด
ภาพข่าว...การประชุมการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี  (ไทยโพสต์ 04-12-2562)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ภาพข่าว...การประชุมการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี (ไทยโพสต์ 04-12-2562)

รายละเอียด
ทรงรับโครงการหนองภะคะวัม  เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ไทยโพสต์  04-12-2562)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ทรงรับโครงการหนองภะคะวัม เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ไทยโพสต์ 04-12-2562)

รายละเอียด
องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎร-ผู้ปฎิบัติงานติดตามอ่างเก็บน้ำห้วยรู จ. พะเยา (สยามรัฐ 03-12-2562)
ข่าวและบทความจากสื่อ

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎร-ผู้ปฎิบัติงานติดตามอ่างเก็บน้ำห้วยรู จ. พะเยา (สยามรัฐ 03-12-2562)

รายละเอียด
ภาพข่าว...ผู้อำนวยการศูนย์ภูพานฯ ร่วมกิจกรรม ลงแขกหว่านปอแทือง (ไทยโพสต์ 01-12-2562)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ภาพข่าว...ผู้อำนวยการศูนย์ภูพานฯ ร่วมกิจกรรม ลงแขกหว่านปอแทือง (ไทยโพสต์ 01-12-2562)

รายละเอียด
ภาพข่าว....นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นประธานเปิดงาน 37 ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  (ไทยโพสต์ 01-12-2562)
ข่าวและบทความจากสื่อ

ภาพข่าว....นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็นประธานเปิดงาน 37 ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ไทยโพสต์ 01-12-2562)

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ธันวาคม 2562)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ธันวาคม 2562)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์-กตผ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ธันวาคม 2562)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์-กตผ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ธันวาคม 2562)

รายละเอียด
ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาราคา งานจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ชุด สืบสานงานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (3 ธันวาคม 2562)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาราคา งานจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง ชุด สืบสานงานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (3 ธันวาคม 2562)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน  ฎต 4340 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ธันวาคม 2562)
ประกาศจัดซื้อ

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฎต 4340 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ธันวาคม 2562)

รายละเอียด