ประกาศข่าว:
 • ขนาดตัวอักษร:
 • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหับดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหับดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9 ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.10 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9 ตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียด
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังกองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังกองพลทหารราบที่ 7 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.44 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ข่าวภารกิจรับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.44 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

จากคุ้งกระเพาะหมู สู่คุ้งบางกะเจ้า ปอดใหญ่ปากอ่าวไทย แหล่งเที่ยว เรียนรู้ วิถีธรรมชาติ และชุมชน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์เด็กดี)
ข่าวและบทความจากสื่อ

จากคุ้งกระเพาะหมู สู่คุ้งบางกะเจ้า ปอดใหญ่ปากอ่าวไทย แหล่งเที่ยว เรียนรู้ วิถีธรรมชาติ และชุมชน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์เด็กดี)

รายละเอียด
เปิดแล้ว… ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่14 (เผยแพร่ทางเว็บไซต์สยามรัฐ)
ข่าวและบทความจากสื่อ

เปิดแล้ว… ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่14 (เผยแพร่ทางเว็บไซต์สยามรัฐ)

รายละเอียด
จากหมู่บ้านภัยพิบัติได้รับการพัฒนา จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เผยแพร่ทางเว็บไซต์สยามรัฐ)
ข่าวและบทความจากสื่อ

จากหมู่บ้านภัยพิบัติได้รับการพัฒนา จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เผยแพร่ทางเว็บไซต์สยามรัฐ)

รายละเอียด
คืนชีพแผ่นดินพ่อ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ วันนี้อยู่ดีกินดี มีกิน มีใช้ ไร้หนี้สิน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ไทยรัฐ)
ข่าวและบทความจากสื่อ

คืนชีพแผ่นดินพ่อ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ วันนี้อยู่ดีกินดี มีกิน มีใช้ ไร้หนี้สิน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ไทยรัฐ)

รายละเอียด
สำนักงาน กปร. ติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ข่าวกิจกรรม

สำนักงาน กปร. ติดตามผลการดำเนินงานด้านวิชาการ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

รายละเอียด
เปิดแล้ว… ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ ( RDPB Camp ) รุ่นที่ 14 (เผยแพร่ทางเว็บไซต์เด็กดี)
ข่าวและบทความจากสื่อ

เปิดแล้ว… ค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ ( RDPB Camp ) รุ่นที่ 14 (เผยแพร่ทางเว็บไซต์เด็กดี)

รายละเอียด

ประกาศล่าสุด

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ภายในบริเวณอาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 กุมภาพันธ์ 2567)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ภายในบริเวณอาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 กุมภาพันธ์ 2567)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 4 คัน ในโครงการสัมมนาสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 กุมภาพันธ์ 2567)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 4 คัน ในโครงการสัมมนาสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 กุมภาพันธ์ 2567)

รายละเอียด
 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : (67029419309) จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 4 คัน ในโครงการสัมมนาสำนักงาน กปร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 กุมภาพันธ์ 2567)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปี 2566-2567

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : (67029419309) จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 4 คัน ในโครงการสัมมนาสำนักงาน กปร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 กุมภาพันธ์ 2567)

รายละเอียด
ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างผลิตและติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบนิทรรศการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 กุมภาพันธ์ 2567)
ประกาศการจัดจ้าง

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างผลิตและติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบนิทรรศการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 กุมภาพันธ์ 2567)

รายละเอียด