สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

กษัตริย์นักพัฒนา

ประมวลผลพระราชดำรัส

พระราชดำรัส ด้านหลักปฏิบัติงานโครงการพัฒนา

พระราชดำรัส ด้านหลักปฏิบัติงานโครงการพัฒนา

รายละเอียด
พระราชดำรัส ด้านโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (หญ้าแฝก)

พระราชดำรัส ด้านโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (หญ้าแฝก)

รายละเอียด
พระราชดำรัส โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ (ปาล์มน้ำมัน)

พระราชดำรัส โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ (ปาล์มน้ำมัน)

รายละเอียด
พระราชดำรัส ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

พระราชดำรัส ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

รายละเอียด

หลักการทรงงาน

prv next