สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ติดต่อเรา

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

 • โทร. 0-2447-8500-6
 • โทรสาร : 0-2447-8562
 • อีเมล์
    สำหรับติดต่อรับ-ส่งหนังสือราชการ  :   
      saraban@rdpb.go.th
    สำหรับติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :
      webmaster@rdpb.go.th