ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายงานการปฏิบัติราชการ

พบทั้งหมด 13 รายการ
รายงานคำรับรอง ปี ๒๕๕๑ รอบ ๖ เดือน

รายงานคำรับรอง ปี ๒๕๕๑ รอบ ๖ เดือน

รายละเอียด
รายงานผลปฏิบัติราชการ6M_51.pdf

รายงานคำรับรอง ปี 2550 รอบ 12 เดือน

รายงานคำรับรอง ปี 2550 รอบ 12 เดือน

รายละเอียด

รายงานคำรับรอง ปี 2550 รอบ 9 เดือน

รายงานคำรับรอง ปี 2550 รอบ 9 เดือน

รายละเอียด

รายงานผลการปฏิบัติราชการ และรายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ (ตุลาคม ๒๕๔๙ - มีนาคม ๒๕๕๐)

รายงานผลการปฏิบัติราชการ และรายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐ (ตุลาคม ๒๕๔๙ - มีนาคม ๒๕๕๐)

รายละเอียด
SelfAssessment_Report.pdf

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙

รายละเอียด
Certificate_2549.PDF

รายงานผลการปฏิบัติราชการ และรายละเอียดตัวชี้วัด ประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙

รายงานผลการปฏิบัติราชการ และรายละเอียดตัวชี้วัด ประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙

รายละเอียด
AssessmentReport49.pdf

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘

รายละเอียด
Certificate_2548.PDF

รายละเอียดตัวชี้วัด ประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘

รายละเอียดตัวชี้วัด ประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘

รายละเอียด
Detail_2548.PDF

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๗

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๗

รายละเอียด
คำรับรอง_47_1.pdf

เอกสารประกอบการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๗

เอกสารประกอบการจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อเสนอแนวทางการปฏิบัติราชการ ของสำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๗

รายละเอียด
คำรับรอง_47_2.pdf

รายงานประเมินผลตนเอง (Sar Card) ปี 2549 รอบ 6 เดือน

รายงานประเมินผลตนเอง (Sar Card) ปี 2549 รอบ 6 เดือน

รายละเอียด
SARCard_49.pdf

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงาน กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

รายละเอียด
detail.pdf

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ รอบ ๖ เดือน

รายละเอียด
sar_49.pdf

<< < 1 > >>