ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

หมวด 1 LD1-LD7

พบทั้งหมด 7 รายการ
LD-05 ผลการดำเนินงานตามแผนนโยบายกำกับองค์กรที่ดี ปี53

LD-05 ผลการดำเนินงานตามแผนนโยบายกำกับองค์กรที่ดี ปี53

รายละเอียด
ld05 ผลการดำเนินงานตามแผนนโยบายกำกับองค์กรที่ดี ปี53.pdf

LD-05 แผนผังแสดงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกำกับองค์กรที่ดีของสำนักงาน กปร.

LD-05 แผนผังแสดงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกำกับองค์กรที่ดีของสำนักงาน กปร.

รายละเอียด
ld05 ผลการดำเนินงานตามแผนนโยบายกำกับองค์กรที่ดี ปี53.pdf

LD-04 แผนตัวชี้วัดที่สำคัญ Ld4 ปี 53

LD-04 แผนตัวชี้วัดที่สำคัญ Ld4 ปี 53

รายละเอียด
ld04 rdpb แผนตัวชี้วัดที่สำคัญ ld4 ปี 53.pdf

LD-01 แผนผังกระบวนการนำองค์กร สำนักงาน กปร.

LD-01 แผนผังกระบวนการนำองค์กร สำนักงาน กปร.

รายละเอียด
ld01 แผนผังกระบวนการนำองค์กร สำนักงาน กปร.pdf
<< < 1 > >>