สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร

12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงพิมพิศา ล่ำประไพ
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 22:10

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงปริชญา เครือแมน
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 22:09

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า เด็ฏหญิงกัญญาณัฐ เครือแมน
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 22:08

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นายโกวิท เครือแมน
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 22:07

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางจรัสศรี เครือแมน
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 22:05

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า สุรางค์ ทรงแตง
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 12:22

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต.ท.อภิสิทธิ์ ภูมีสัตย์
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 11:06

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต.ท.เศรษฐวัฒน์ ไชยสวัสดิ์
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 11:05

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต.ท.ศุภชัย แสงสอาด
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 11:05

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต.ท.สุรสิทธิ์ นนติวาลย์
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 11:04

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต.อ.สุทธิพร เชาวนะ
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 11:03

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต.อ.ณัฐนันท์ จรรยา
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 11:02

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ด.ต.อัครพล แก้วดวงงาม
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 11:02

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.ท.ธีรวุฒิ วิปุลากร
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 11:01

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.อ.สุภาชัย พลตื้อ
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 11:00

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.ท.จรงค์ โสภากุล
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 11:00

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.ต.หญิงจันทิมันตุ์ วงศา
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 10:58

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางอลิษา วันเลี้ยง
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 4:40

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.จัน​ทนี​ ศุภ​อัศว​กิจ​
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 1:08

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางอัญพรน์ สุขประเสริฐ และครอบครัว
วันที่ 14 สิงหาคม 2565 22:50
<< < 1 2 3 4 5  ... > >>