สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 52 : "37 ปี" วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน กปร. กับบทบาทและหน้าที่ในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ออกอากาศ: 19 กันยายน 2561