สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายการวิทยุ ชุด สืบสานงานพัฒนา

พบจำนวน 92 รายการ
ปี 2563 : ตอนที่ 40 ห้วยฮ่องไคร้ ศูนย์กลางแห่งองค์ความรู้ที่ยั่งยืน

ปี 2563 : ตอนที่ 40 ห้วยฮ่องไคร้ ศูนย์กลางแห่งองค์ความรู้ที่ยั่งยืน

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 39 เขาชะงุ้ม พัฒนา ขยายผล นำความรู้ช่วยเหลือราษฎร

ปี 2563 : ตอนที่ 39 เขาชะงุ้ม พัฒนา ขยายผล นำความรู้ช่วยเหลือราษฎร

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 38 ภูพาน แหล่งองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน

ปี 2563 : ตอนที่ 38 ภูพาน แหล่งองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 37 ห้วยทราย ฟื้นฟูป่า ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

ปี 2563 : ตอนที่ 37 ห้วยทราย ฟื้นฟูป่า ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 36 พิกุลทอง ตามรอยพอเพียงสร้างสุขแก่ราษฎร

ปี 2563 : ตอนที่ 36 พิกุลทอง ตามรอยพอเพียงสร้างสุขแก่ราษฎร

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 35 อ่าวคุ้งกระเบน มรดกแห่งท้องทะเล แหล่งเรียนรู้ สร้างอาชีพ

ปี 2563 : ตอนที่ 35 อ่าวคุ้งกระเบน มรดกแห่งท้องทะเล แหล่งเรียนรู้ สร้างอาชีพ

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 34 ตามรอยพอเพียงที่ภูสิงห์

ปี 2563 : ตอนที่ 34 ตามรอยพอเพียงที่ภูสิงห์

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 33 โครงการ "กล้า อิ่ม สุข" สู่ความมั่นคงทางอาหาร

ปี 2563 : ตอนที่ 33 โครงการ "กล้า อิ่ม สุข" สู่ความมั่นคงทางอาหาร

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 32 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง สู่วิถีชีวิตที่เป็นสุข

ปี 2563 : ตอนที่ 32 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง สู่วิถีชีวิตที่เป็นสุข

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 31 เรื่อง เกษตรวิชญา แหล่งเรียนรู้ สร้างอาชีพ สร้างชีวิตที่ยั่งยืน

ปี 2563 : ตอนที่ 31 เรื่อง เกษตรวิชญา แหล่งเรียนรู้ สร้างอาชีพ สร้างชีวิตที่ยั่งยืน

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 30 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ แหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชคู่ความรู้

ปี 2563 : ตอนที่ 30 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ แหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชคู่ความรู้

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 29 ตามรอยหลักการทรงงาน สู่วิถีแห่งความพอเพียง

ปี 2563 : ตอนที่ 29 ตามรอยหลักการทรงงาน สู่วิถีแห่งความพอเพียง

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 28 จากความมืดมิด สู่แสงสว่าง ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่

ปี 2563 : ตอนที่ 28 จากความมืดมิด สู่แสงสว่าง ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 27  รพ.หนองม่วงไข่  ฝ่าวิกฤติโควิด -19 ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2563 : ตอนที่ 27 รพ.หนองม่วงไข่ ฝ่าวิกฤติโควิด -19 ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 26 น้ำพระราชหฤทัยสู่โครงการฝายคลองท่าแพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปี 2563 : ตอนที่ 26 น้ำพระราชหฤทัยสู่โครงการฝายคลองท่าแพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ปี 2563 :  ตอนที่ 25 สานฝันบรรพบุรุษ  สู่ผืนป่าแห่งความอุดมสมบูรณ์

ปี 2563 : ตอนที่ 25 สานฝันบรรพบุรุษ สู่ผืนป่าแห่งความอุดมสมบูรณ์

รายละเอียด

ปี 2563 :  ตอนที่ 24 เศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลางสู่ความสำเร็จ

ปี 2563 : ตอนที่ 24 เศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลางสู่ความสำเร็จ

รายละเอียด

ปี 2563 :  ตอนที่ 23 กลยุทธ์ไข่แดง-ไข่ขาว สู่ชีวิตที่ยั่งยืน

ปี 2563 : ตอนที่ 23 กลยุทธ์ไข่แดง-ไข่ขาว สู่ชีวิตที่ยั่งยืน

รายละเอียด

ปี 2563 : ตอนที่ 22  เปลี่ยนดินเปรี้ยว  เป็นดินดี  ปลูกอ้อยคั้นน้ำ สร้างรายได้สู่ชุมชน

ปี 2563 : ตอนที่ 22 เปลี่ยนดินเปรี้ยว เป็นดินดี ปลูกอ้อยคั้นน้ำ สร้างรายได้สู่ชุมชน

รายละเอียด

ปี 2563 :  ตอนที่ 21 เกษตรอินทรีย์สู่ความสุขที่ยั่งยืน

ปี 2563 : ตอนที่ 21 เกษตรอินทรีย์สู่ความสุขที่ยั่งยืน

รายละเอียด

<< < 1 2 3 4 5 > >>