สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สปอตประชาสัมพันธ์

พบจำนวน 20 รายการ
ตอนที่ 10 : 37 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

ตอนที่ 10 : 37 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

รายละเอียด

ตอนที่ 9 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานคู่ความรู้

ตอนที่ 9 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานคู่ความรู้

รายละเอียด

ตอนที่ 8 : 38 ปี สำนักงาน กปร. กับการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 8 : 38 ปี สำนักงาน กปร. กับการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ตอนที่ 7 : ประกวดผลงานหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่ 7

ตอนที่ 7 : ประกวดผลงานหญ้าแฝกนานาชาติครั้งที่ 7

รายละเอียด

ตอนที่ 6 : สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 10

ตอนที่ 6 : สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 10

รายละเอียด

ตอนที่ 5 : การประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7

ตอนที่ 5 : การประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7

รายละเอียด

ตอนที่ 4 : สำนักงาน กปร. เปิดรับสมัครโครงการ RDPB Camp รุ่นที่ 9

ตอนที่ 4 : สำนักงาน กปร. เปิดรับสมัครโครงการ RDPB Camp รุ่นที่ 9

รายละเอียด

ตอนที่ 3 : สำนักงาน กปร. เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards

ตอนที่ 3 : สำนักงาน กปร. เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards

รายละเอียด

ตอนที่ 2 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหล่งความรู้คู่ธรรมชาติ

ตอนที่ 2 : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แหล่งความรู้คู่ธรรมชาติ

รายละเอียด

ตอนที่ 1 : แนะนำสำนักงาน กปร.

ตอนที่ 1 : แนะนำสำนักงาน กปร.

รายละเอียด

ตอนที่ 10 : ขับเคลื่อนงานวันดินโลก

ตอนที่ 10 : ขับเคลื่อนงานวันดินโลก

รายละเอียด

ตอนที่ 9 : งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ประจำปี 2561

ตอนที่ 9 : งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ประจำปี 2561

รายละเอียด

ตอนที่ 8 : สำนักงาน กปร. เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 5

ตอนที่ 8 : สำนักงาน กปร. เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 5

รายละเอียด

ตอนที่ 7 : ชมศูนย์ฯ พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ประจำปี 2561

ตอนที่ 7 : ชมศูนย์ฯ พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ประจำปี 2561

รายละเอียด

ตอนที่ 6 : ช่องทางติดตามข่าวสาร สำนักงาน กปร.

ตอนที่ 6 : ช่องทางติดตามข่าวสาร สำนักงาน กปร.

รายละเอียด

ตอนที่ 5 : สำนักงาน กปร. ผู้สานต่องานพระราชดำริ

ตอนที่ 5 : สำนักงาน กปร. ผู้สานต่องานพระราชดำริ

รายละเอียด

ตอนที่ 4 : งานสัมมนาวิชาการ "โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 7"

ตอนที่ 4 : งานสัมมนาวิชาการ "โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 7"

รายละเอียด

ตอนที่ 3 : รับสมัครโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RPPB Camp) รุ่นที่ 8

ตอนที่ 3 : รับสมัครโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RPPB Camp) รุ่นที่ 8

ตอนที่ 3 : รับสมัครโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RPPB Camp) รุ่นที่ 8

รายละเอียด

ตอนที่ 2 : โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำรื (RDPB Camp) รุ่นที่ 8

ตอนที่ 2 : โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำรื (RDPB Camp) รุ่นที่ 8

ตอนที่ 2 : โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำรื (RDPB Camp) รุ่นที่ 8

รายละเอียด

ตอนที่ 1 : รายการ "ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ประโยชน์สุขปวงประชา (RDPB Camp) รุ่นที่ 8

ตอนที่ 1 : รายการ "ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ประโยชน์สุขปวงประชา (RDPB Camp) รุ่นที่ 8

ตอนที่ 1 : รายการ "ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ประโยชน์สุขปวงประชา (RDPB Camp) รุ่นที่ 8

รายละเอียด

<< < 1 > >>