สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ANIMATION นวัตกรรมการ์ตูนองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ตอน " อมยิ้มขำเพลินการ์ตูนสนุก / ห้วยทราย รูปแบบชีวิตที่ไม่ยากจน " CLIP 1