สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดีเชิงท่องเที่ยวการพัฒนาตามรอยพระราชดำริ ชุดท่องเที่ยวไทย

พบทั้งหมด 3 รายการ
<< < 1 > >>