สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดีชุด ไทย-ลาว สายสัมพันธ์สองฝั่งโขง เชื่อมโยงมิตรไมตรี

พบทั้งหมด 2 รายการ
<< < 1 > >>