สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์)


ประกาศ ณ วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 
ที่มา : กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล