ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในด้านความรู้ ความสามารถ (สอบข้อเขียนและปฏิบัติ) และมีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะ (สอบสัมภาษณ์และประเมินบุคคล) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์