สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สกู๊ป ผลสำเร็จจากการดำเนินงาน ชุด ประโยชน์สุขปวงประชา ปี 2561 ตอนที่ 9 : สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขปวงประชา