ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ความสุขของแผ่นดิน ปี 2566 ตอน 3 สุขที่มะนัง...จากผู้อพยพสู่ความสุขที่ยั่งยืน