ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดีเชิงข่าว : สารคดีเชิงข่าว ปวงประชาเป็นสุขศานต์ ตอนที่ 23 ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการโครงการประตูระบายน้ำคลองภักดีรำไพ จันทบุรี


ข้อมูล ณ วันที่ : 8 มกราคม 2561