สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดีเชิงข่าว สืบสาน สร้างสุขปวงประชา ปี 2566 ตอนที่ 40 พัฒนารากฐานชีวิต