ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดี ชุด สืบงานพัฒนา ประจำปี 2561ตอนที่ 7 : พัฒนาคุณภาพชีวิตดอยยาวดอยผาหม่นดอยผาจิ


เผยแพร่ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561