สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สกู๊ป กปร .กับงานของในหลวง ตอนที่ 43 นิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ ณ สวนหลวง ร.๙


ตอนที่ 43 นิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ ณ สวนหลวง ร.๙