สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

สารคดี : สกู๊ปปวงประชาเป็นสุขศานต์ ตอนที่ 7 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณโครงการฝายย้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างสุข สร้างอาคาร


ข้อมูล ณ วันที่ : 8 มกราคม 2561