ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (19 เมษายน 2566)