ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

MV เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพลง : พระเจ้าแผ่นดิน


บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ

"พระเจ้าแผ่นดิน" และ "หยาดเหงื่อของพ่อ" 2 บทเพลงเฉลิมพระเกียรติและเพลงหลักของโครงการ มีการประพันธ์เนื้อหาเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านคำร้อง ทำนอง และเสียงขับร้องที่กลั่นกรองจากความรู้สึกเพื่อถ่ายทอดให้ผู้รับฟังและรับชมได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอด 70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ