ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

MV เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ เพลง : แม่ของแผ่นดิน


เพลง แม่ของแผ่นดิน

เนื้อร้อง-ทำนอง   กมลศักดิ์  สุนทานนท์     ปิติ ลิ้มเจริญ

ดนตรี :  อริยะ  รัตนาภูผา

Producer :  โสพัส  ปุณกะบุตร

นักร้อง : กบ ทรงสิทธิ์  รุ่งนพคุณศรี / แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง / มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์