ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้อง กปค.1, กปค.2, กปค.3 และ กปค.5 ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (17 พฤศจิกายน 2566)

ประกาศ ณ วันที่ :  17 พฤศจิกายน 2566
ที่มา : กลุ่มบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ