สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : ผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ณ ห้องรับประทานอาหาร ชั้น 1 (ห้องกระจก) ที่ต่อเพิ่มเติมภายในอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 กันยายน 2565)