สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาฆ๋าเชื้อดับกลิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 30 กันยายน 2565 )