สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ประกาศ : ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet M551 และ M552 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 30 กันยายน 2565 )