สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางพิชญดา หัศภาค ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ “เราทำความดี เพื่อลดภัยสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 สำนักงาน กปร.

♻️ สำนักงาน กปร. จัดโครงการ “เราทำความดี เพื่อลดภัยสิ่งแวดล้อม” ♻️

✨ วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางพิชญดา หัศภาค ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ “เราทำความดี เพื่อลดภัยสิ่งแวดล้อม” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 สำนักงาน กปร.

📌 สำหรับการจัดโครงการเราทำความดีเพื่อลดภัยสิ่งแวดล้อม นอกจากจะดำเนินกิจกรรมเดิมต่อเนื่องแล้ว โดยในปีนี้ ได้เพิ่มกิจกรรมลักษณะ Upcycle คือ การนำขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว จากการคัดแยกขยะภายในสำนักงาน กปร. มาดัดแปลงเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง นับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้ และนำขยะพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมาดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. นำกลับมาใช้ใหม่ และเป็นประโยชน์ในการใช้งาน โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.