สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 8.00 น. นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ หน้าเสาธง อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร.

#เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายน

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 8.00 น. นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ หน้าเสาธง อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.