สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดงานประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานมอบโล่และของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดงานประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานมอบโล่และของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.