สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 9.00 น. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลาประมาณ 9.00 น. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ ห้องประชุมหนุมาน 1 อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.