สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 สำนักงาน กปร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสราญรมย์ โดยมี นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงาน กปร. เข้าร่วมพิธี

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 สำนักงาน กปร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสราญรมย์ โดยมี นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กปร. พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงาน กปร. เข้าร่วมพิธี

 

 

 

 

 

 

 

 


Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร.