สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

4 ทศวรรษ กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สยามรัฐ 23-09-2565)


หนังสือพิมพ์สยามรัฐ  ฉบับวันที่ 23 กันยายน 2565