ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 17 จากโรงงาน...สู่การทำเกษตรตามวิถีพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 9 พ.ค. 61)

ออกอากาศ: 09 พฤษภาคม 2561

ตอนที่ 17 จากโรงงาน...สู่การทำเกษตรตามวิถีพอเพียง (ลงข้อมูลวันที่ 9 พ.ค. 61)