สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายการ สปอตประชาสัมพันธ์

พบจำนวน 34 รายการ
ปี 2566 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 4  ของขวัญจากพ่อของแผ่นดิน

ปี 2566 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 4 ของขวัญจากพ่อของแผ่นดิน

รายละเอียด

ปี 2566 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 3  กปร. มุ่งสืบสาน ต่อยอดงานพระราชดำริ

ปี 2566 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 3 กปร. มุ่งสืบสาน ต่อยอดงานพระราชดำริ

รายละเอียด

ปี 2566 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 2  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน

ปี 2566 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 2 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน

รายละเอียด

ปี 2566 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 1  44 ปีแห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข

ปี 2566 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 1 44 ปีแห่งการพัฒนา ปวงประชาอยู่ดีมีสุข

รายละเอียด

ปี 2565 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 10 RDPB Camp รุ่นที่ 13

ปี 2565 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 10 RDPB Camp รุ่นที่ 13

รายละเอียด

ปี 2565 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 9 โครงการฝนหลวง

ปี 2565 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 9 โครงการฝนหลวง

รายละเอียด

ปี 2565 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 8 วันน้อมรำลึกการก่อตั้งโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ

ปี 2565 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 8 วันน้อมรำลึกการก่อตั้งโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ

รายละเอียด

ปี 2565 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 7 ประกวดผลงานหญ้าแฝก

ปี 2565 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 7 ประกวดผลงานหญ้าแฝก

รายละเอียด

ปี 2565 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 6 ความสำคัญของดิน

ปี 2565 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 6 ความสำคัญของดิน

รายละเอียด

ปี 2565 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 5 อาชีพที่มั่นคงจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปี 2565 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 5 อาชีพที่มั่นคงจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ปี 2565 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 4 พระราชดำรัสเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ปี 2565 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 4 พระราชดำรัสเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนา

รายละเอียด

ปี 2565 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 3 เพื่อความอยู่ดีกินดี และความผาสุกของประชาชน

ปี 2565 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 3 เพื่อความอยู่ดีกินดี และความผาสุกของประชาชน

รายละเอียด

ปี 2565 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 2 กปร. เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ปี 2565 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 2 กปร. เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

รายละเอียด

ปี 2565 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 1 แม่ของแผ่นดิน

ปี 2565 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 1 แม่ของแผ่นดิน

รายละเอียด

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 10  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 10 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

รายละเอียด

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 9 สำนักงานกปร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 9 สำนักงานกปร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รายละเอียด

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 8 นิทรรศการเสมือนจริงที่ภูพาน

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 8 นิทรรศการเสมือนจริงที่ภูพาน

รายละเอียด

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 7 40 ปี สำนักงาน กปร.

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 7 40 ปี สำนักงาน กปร.

รายละเอียด

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 6 การพัฒนาตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 6 การพัฒนาตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รายละเอียด

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 5 สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับชาวไทย

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 5 สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับชาวไทย

รายละเอียด

<< < 1 2 > >>