สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายการ สปอตประชาสัมพันธ์

พบจำนวน 20 รายการ
ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 10  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 10 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

รายละเอียด

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 9 สำนักงานกปร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 9 สำนักงานกปร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

รายละเอียด

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 8 นิทรรศการเสมือนจริงที่ภูพาน

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 8 นิทรรศการเสมือนจริงที่ภูพาน

รายละเอียด

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 7 40 ปี สำนักงาน กปร.

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 7 40 ปี สำนักงาน กปร.

รายละเอียด

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 6 การพัฒนาตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 6 การพัฒนาตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รายละเอียด

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 5 สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับชาวไทย

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 5 สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับชาวไทย

รายละเอียด

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 4 เมล็ดพันธุ์เพื่อชีวิต

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 4 เมล็ดพันธุ์เพื่อชีวิต

รายละเอียด

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 3  โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 22 แห่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 3 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 22 แห่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

รายละเอียด

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 2  RDPB camp ครั้งที่ 11

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 2 RDPB camp ครั้งที่ 11

รายละเอียด

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 1 "สืบสายธาร ด้วยใจภักดิ์ พระจักรี"

ปี 2564 : สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 1 "สืบสายธาร ด้วยใจภักดิ์ พระจักรี"

รายละเอียด

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 10 งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 10 งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 10 งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9

รายละเอียด

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 9 กปร.น้อมใจภักดิ์รัชกาลที่ 9 (27 ธ.ค. 60)

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 9 กปร.น้อมใจภักดิ์รัชกาลที่ 9 (27 ธ.ค. 60)

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 9 กปร.น้อมใจภักดิ์รัชกาลที่ 9 (27 ธ.ค. 60)

รายละเอียด

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 8 ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งดิน (ลงเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60)

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 8 ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งดิน (ลงเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60)

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 8 ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งดิน (ลงเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 60)

รายละเอียด

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 7 ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 7 ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 7 ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์ (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

รายละเอียด

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 6 RDPB Camp 7 (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 6 RDPB Camp 7 (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 6 RDPB Camp 7 (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

รายละเอียด

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 5 เว็บไซต์นิทรรศการ ชุด เย็นศิระเพราะพระบริบาล (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 5 เว็บไซต์นิทรรศการ ชุด เย็นศิระเพราะพระบริบาล (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 5 เว็บไซต์นิทรรศการ ชุด เย็นศิระเพราะพระบริบาล (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

รายละเอียด

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 4 นิทรรศการ ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 4 นิทรรศการ ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 4 นิทรรศการ ดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

รายละเอียด

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 3 ค่ายเยาวชนรู้งานฯจูเนียร์ รุ่น1 (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 3 ค่ายเยาวชนรู้งานฯจูเนียร์ รุ่น1 (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 3 ค่ายเยาวชนรู้งานฯจูเนียร์ รุ่น1 (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

รายละเอียด

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 2 เย็นศิระเพราะพระบริบาล (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 2 เย็นศิระเพราะพระบริบาล (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 2 เย็นศิระเพราะพระบริบาล (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

รายละเอียด

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 1 สำนักงาน กปร. สานต่อแนวพระราชดำริ (3) (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 1 สำนักงาน กปร. สานต่อแนวพระราชดำริ (3) (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

สปอตประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 1 สำนักงาน กปร. สานต่อแนวพระราชดำริ (3) (ลงเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 60)

รายละเอียด

<< < 1 > >>