สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายการ ข่าวประชาสัมพันธ์

พบจำนวน 35 รายการ
ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 15  ไก่ไข่พันธุ์เล็กฮอร์นหงอนจักร ศศพ.อ่าวคุ้งกระเบนฯ

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 15 ไก่ไข่พันธุ์เล็กฮอร์นหงอนจักร ศศพ.อ่าวคุ้งกระเบนฯ

รายละเอียด

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 14 โครงการก่อสร้างฝายห้วยโสกรังฯ

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 14 โครงการก่อสร้างฝายห้วยโสกรังฯ

รายละเอียด

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 13  โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่อมาจากพระราชดำริ

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 13 โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่อมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 12 พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่ 9

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 12 พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่ 9

รายละเอียด

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 11 นิทรรศการเสมือนจริงที่ภูพาน

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 11 นิทรรศการเสมือนจริงที่ภูพาน

รายละเอียด

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 10 โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 10 โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 9 กิจกรรม “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 22”

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 9 กิจกรรม “ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 22”

รายละเอียด

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 8 ครบรอบ 40 ปี สำนักงาน กปร.

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 8 ครบรอบ 40 ปี สำนักงาน กปร.

รายละเอียด

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 7 โครงการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 7 โครงการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รายละเอียด

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 6 งานศิลป์สร้างอาชีพ

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 6 งานศิลป์สร้างอาชีพ

รายละเอียด

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 5  ประโยชน์มหาศาลที่ได้จากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 5 ประโยชน์มหาศาลที่ได้จากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 4  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสถานการณ์โควิด-19

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 4 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสถานการณ์โควิด-19

รายละเอียด

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 3  โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 22 แห่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 3 โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 22 แห่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร

รายละเอียด

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 2 โครงการเมล็ดพันธ์พระราชทาน

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 2 โครงการเมล็ดพันธ์พระราชทาน

รายละเอียด

ปี 2564  :  ข่าวประชาสัมพันธ์ที่  1 RDPB Camp ครั้งที่ 11

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 1 RDPB Camp ครั้งที่ 11

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 20 งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9 ครั้งที่ 30 (27 ธ.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 20 งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9 ครั้งที่ 30 (27 ธ.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 20 งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9 ครั้งที่ 30 (27 ธ.ค. 60)

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 19 ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล (27 ธ.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 19 ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล (27 ธ.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 19 ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล (27 ธ.ค. 60)

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 เศรษฐกิจพอเพียง นำทางชีวิต ตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด (27 ธ.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 เศรษฐกิจพอเพียง นำทางชีวิต ตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด (27 ธ.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 18 เศรษฐกิจพอเพียง นำทางชีวิต ตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด (27 ธ.ค. 60)

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 17 อุทกภัยในจันทบุรี (27 ธ.ค. 60 )

ข่าวประชาสัมพันธ์ 17 อุทกภัยในจันทบุรี (27 ธ.ค. 60 )

ข่าวประชาสัมพันธ์ 17 อุทกภัยในจันทบุรี (27 ธ.ค. 60 )

รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ 16 ฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (27 ธ.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 16 ฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (27 ธ.ค. 60)

ข่าวประชาสัมพันธ์ 16 ฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (27 ธ.ค. 60)

รายละเอียด

<< < 1 2 > >>