ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ตอนที่ 8 เพราะได้ลงมือทำ จึงเข้าถึงความพอเพียงที่แท้จริง (ลงข้อมูลวันที่ 5 ธ.ค.60)

ออกอากาศ: 05 ธันวาคม 2560

ตอนที่ 8 เพราะได้ลงมือทำ จึงเข้าถึงความพอเพียงที่แท้จริง (ลงข้อมูลวันที่ 5 ธ.ค.60)