สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายการวิทยุ ชุด สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์

พบจำนวน 52 รายการ
ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์  ตอนที่ 7 อ่างเก็บน้ำห้วยลอยงานพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรกของ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 7 อ่างเก็บน้ำห้วยลอยงานพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรกของ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์  ตอนที่ 6 พัฒนาชีวิตจากฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ บ้านบ่อหวี

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 6 พัฒนาชีวิตจากฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ บ้านบ่อหวี

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์  ตอนที่ 5 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 5 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์  ตอนที่ 4 จักสานป่านศรนารายณ์ สร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคง

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 4 จักสานป่านศรนารายณ์ สร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคง

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์  ตอนที่ 3 ความเปลี่ยนแปลงแห่งบ้านนาเกียน ด้วยองค์ความรู้จากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 3 ความเปลี่ยนแปลงแห่งบ้านนาเกียน ด้วยองค์ความรู้จากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์  ตอนที่ 2 เที่ยวเกาะมันใน โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในพระราชดำริ จังหวัดระยอง

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 2 เที่ยวเกาะมันใน โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในพระราชดำริ จังหวัดระยอง

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 1 จินต์จุฑา ศรีสงค์...นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 1 สานต่อความฝันในการเป็นแม่พิมพ์ของชาติ

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 1 จินต์จุฑา ศรีสงค์...นักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 1 สานต่อความฝันในการเป็นแม่พิมพ์ของชาติ

รายละเอียด

ปี 2565 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 45 เกษตรกรก้าวหน้าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2565 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 45 เกษตรกรก้าวหน้าโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด

ปี 2565 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 44 ไร่ทองหทัย...เดินตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่

ปี 2565 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 44 ไร่ทองหทัย...เดินตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่

รายละเอียด

ปี 2565 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 43 สายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยตาจูสร้างสุขสู่ราษฎร

ปี 2565 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 43 สายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยตาจูสร้างสุขสู่ราษฎร

รายละเอียด

ปี 2565 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 42 ไร่สุขสมาน จ.ศรีสะเกษ เดินตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่

ปี 2565 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 42 ไร่สุขสมาน จ.ศรีสะเกษ เดินตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่

รายละเอียด

ปี 2565 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 41 โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคตำบลลำสินธุ์ฯ

ปี 2565 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 41 โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคตำบลลำสินธุ์ฯ

รายละเอียด

ปี 2565 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 40 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสวน

ปี 2565 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 40 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสวน

รายละเอียด

ปี 2565 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 39 ไก่เบตง...พัฒนาแปรรูปต่อยอดสู่สินค้า GI

ปี 2565 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 39 ไก่เบตง...พัฒนาแปรรูปต่อยอดสู่สินค้า GI

รายละเอียด

ปี 2565 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 38 ล้อมแฝกห่มดิน...ฟื้นฟูพื้นที่เกษตรและต่อยอดสร้างรายได้

ปี 2565 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 38 ล้อมแฝกห่มดิน...ฟื้นฟูพื้นที่เกษตรและต่อยอดสร้างรายได้

รายละเอียด

ปี 2565 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 37 เกษตรรุ่นใหม่ตามรอยในหลวง สร้างสวนเกษตรที่พังงา

ปี 2565 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 37 เกษตรรุ่นใหม่ตามรอยในหลวง สร้างสวนเกษตรที่พังงา

รายละเอียด

ปี 2565 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 36 ไส้เดือนดินเขาชะงุ้ม ปรุงดิน สร้างรายได้

ปี 2565 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 36 ไส้เดือนดินเขาชะงุ้ม ปรุงดิน สร้างรายได้

รายละเอียด

ปี 2565 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 35 ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จุดประกายความพอเพียง

ปี 2565 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 35 ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จุดประกายความพอเพียง

รายละเอียด

ปี 2565 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 34 เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง กับนายสงวน มงคลศรีพันเลิศ

ปี 2565 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 34 เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง กับนายสงวน มงคลศรีพันเลิศ

รายละเอียด

ปี 2565 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 33 ผีเสื้อพระราชา สืบสานพระราชดำริสู่ความยั่งยืน

ปี 2565 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 33 ผีเสื้อพระราชา สืบสานพระราชดำริสู่ความยั่งยืน

รายละเอียด

<< < 1 2 3 > >>