ประกาศข่าว:
  • ขนาดตัวอักษร:
  • -ก ก+
TH
EN
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

รายการวิทยุ ชุด สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์

พบจำนวน 85 รายการ
ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 40 ขยายผลองค์ความรู้... สู่วิสาหกิจชุมชนจันทราบุรี

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 40 ขยายผลองค์ความรู้... สู่วิสาหกิจชุมชนจันทราบุรี

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 39 นายเมธี บุญรักษ์...ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 39 นายเมธี บุญรักษ์...ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 38 โครงการฝายบ้านแก้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 38 โครงการฝายบ้านแก้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 37 บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ที่ตำบลโก่งธนู

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 37 บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ที่ตำบลโก่งธนู

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 36 เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิตที่สวนโชคสมบูรณ์

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 36 เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิตที่สวนโชคสมบูรณ์

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 35 ไร่อรหันต์ จากปลูกมัน... สู่เกษตรผสมผสาน

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 35 ไร่อรหันต์ จากปลูกมัน... สู่เกษตรผสมผสาน

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 34 โครงการน้ำของในหลวง  ร.10 ที่บ้านธนูศิลป์ จ.นราธิวาส

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 34 โครงการน้ำของในหลวง ร.10 ที่บ้านธนูศิลป์ จ.นราธิวาส

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 33 สุขในแบบฉบับเนตนภากับงานเลี้ยงชันโรง

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 33 สุขในแบบฉบับเนตนภากับงานเลี้ยงชันโรง

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 32 สร้างพื้นที่แห่งความสุขตามหลักทฤษฎีใหม่

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 32 สร้างพื้นที่แห่งความสุขตามหลักทฤษฎีใหม่

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 31 ผักสดหนองเลิงเปือย  ตู้กับข้าวใบใหญ่ใน จ.กาฬสินธุ์

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 31 ผักสดหนองเลิงเปือย ตู้กับข้าวใบใหญ่ใน จ.กาฬสินธุ์

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 30 ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก  จ.ภูเก็ต

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 30 ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก จ.ภูเก็ต

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 29 บ้านพอเพียงภูเก็ต กับความสุขที่เพียงพอ

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 29 บ้านพอเพียงภูเก็ต กับความสุขที่เพียงพอ

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 28 เศรษฐกิจพอเพียงสานรอยทางที่ยั่งยืนที่ จ.แพร่

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 28 เศรษฐกิจพอเพียงสานรอยทางที่ยั่งยืนที่ จ.แพร่

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 27 Young Smart Farmer ปลูกไม้ตัดดอกที่ธารโต

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 27 Young Smart Farmer ปลูกไม้ตัดดอกที่ธารโต

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 26 ครบเครื่องเรื่องดอกไม้ที่...@ศูนย์ฯบ้านไร่ จ.เชียงใหม่

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 26 ครบเครื่องเรื่องดอกไม้ที่...@ศูนย์ฯบ้านไร่ จ.เชียงใหม่

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 25 อ่างเก็บน้ำทุ่งขาม  เอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรรม

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 25 อ่างเก็บน้ำทุ่งขาม เอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรรม

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 24 ความสำเร็จจากการพัฒนาพื้นที่สูง...อาโมคอฟฟี่ที่ดอยม่อนล้าน

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 24 ความสำเร็จจากการพัฒนาพื้นที่สูง...อาโมคอฟฟี่ที่ดอยม่อนล้าน

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 23 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเลี้ยงกบ

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 23 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเลี้ยงกบ

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 22 การเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพ

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 22 การเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพ

รายละเอียด

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 21 3 สาบสร้างความปลอดภัยไล่ศัตรูไกลจากสวนภักดีเจริญ

ปี 2566 : รายการ สืบสาน ธำรงไทย ด้วยใจภักดิ์ ตอนที่ 21 3 สาบสร้างความปลอดภัยไล่ศัตรูไกลจากสวนภักดีเจริญ

รายละเอียด

<< < 1 2 3 4 5 > >>