สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Office of the Royal Development Projects Board (ORDPB)

ปี 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ 15 ไก่ไข่พันธุ์เล็กฮอร์นหงอนจักร ศศพ.อ่าวคุ้งกระเบนฯ

ออกอากาศ: 26 มกราคม 2565